Kệ inox

Kệ inox
Giá : 4.000.000đ
Giá thị trường : 7.000.000đ
Tiết kiệm : 3.000.000đ
Tiết kiệm 57%
  • 335
  • Còn hàng
  • 13/07/2020
  • 2817
ke-chen-nha-hang
Ý kiến của bạn

Vật dụng nhà hàng khác

Tiết kiệm 57%
Kệ inox

Kệ inox

Giá : 4.000.000đ
Giá thị trường : 7.000.000đ
Tiết kiệm : 3.000.000đ
Tiết kiệm 40%
khay cơm phần

khay cơm phần

Giá : 50.000đ
Giá thị trường : 125.000đ
Tiết kiệm : 75.000đ