Tiết kiệm 64%
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM

Giá : 36.000.000đ
Giá thị trường : 56.000.000đ
Tiết kiệm : 20.000.000đ